המרת מס"מ לאינץ | המרת מאינץ לס"מ

אינץ לסמ

המרת מידות אורך

המרת אינץ לס"מ

המחשבון ממיר אינץ לס"מ.

יש להכניס את הנתונים באינץ – תוצאות יתקבלו בס"מ

מחשבון המרת אינץ לס"מ
אינץ

 

 

המרת ס"מ לאינץ

המחשבון ממיר ס"מ לאינץ.

יש להכניס את הנתונים בס"מ – תוצאות יתקבלו באינץ

מחשבון המרת ס"מ לאינץ
ס"מ

 

 

 

 

 

אינץ וס"מ – הסברים וחישובים

אינץ וס"מ הם יחידות מידה של מרחק.

אינץ הוא חלק מיחידות מידה של השיטה האימפריאלית שנהוגה בארצות הברית.השיטה האימפריאלית נוסדה באנגליה היא נהוגה היום בעיקר בארצות הברית ובאנגליה.

סנטימטר או בקיצור ס"מ הוא יחידת אורך בשיטה המטרית.השיטה המטרית נהוגה בישראל ובאירופה.

השיטה המטרית כמו השיטה האימפראלית מגדירות יחידות מידה שונות.

אינץ

כמה זה אינץ בסנטימטר?

אינץ אחד = 2.54 ס"מ.

על פי השיטה האימפריאלית – אינץ אחד מגדיר –  1/36 יארד.

עיקר השימוש באינץ בישראל הוא כמידה לגודל מסכים או צגי מחשב – מדידת האלכסון של המסך היא המידה אליה מתייחסים בפרסום או במפרט המוצר.

סנטימטר – ס"מ

סנטימטר הוא יחידת אורך ששווה 1:100  כלומר 1/100 מטר.

100 ס"מ הם מטר אחד.

השימוש בס"מ נעשה גם למדידת משקעים = כמות הגשם שירדה.

המרת אינץ לסנטימטר

דוגמא לחישוב ס"מ כאשר הנתון הוא באינץ:

מידת המסך שאנחנו מעוניינים לרכוש היא  : 40 אינץ.

כדי לקבל את המידה בס"מ נכפיל את המידה באינץ במספר 2.54 .

כלומר 2.54 * 40

מידת הצג בס"מ היא  101.6 ס"מ.

המרת סנטימטר לאינץ

דוגמא לחישוב אינץ כאשר הנתון הוא בס"מ :

מידת המסך שאנחנו מעוניינים לרכוש היא  : 127 ס"מ (אלכסון הצג).

כדי לקבל את המידה באינץ נחלק את המידה שיש לנו בס"מ במספר 2.54 .

כלומר 2.54 / 127

מידת הצג באינץ היא  50 אינץ.

המרה מאינץ לסמ – ראו הסבר לעיל.