המרת מייל לקילומטר | המרת קילומטר למייל

המרת מייל לקילומטר

המרת קילומטר למייל

מחשבון המרת קילומטר למייל
קילומטר

 

 

המרת מייל לקילומטר

מחשבון המרת מייל לקילומטר
מייל

 

 

 

 

 

מהו קילומטר ?

המילה קילומטר מייצגת יחידת אורך. המילה מורכבת מחיבור של 2 מילים קילו + מטר.

קילו מציין 1000. כלומר 1 קילומטר = 1000 מטר.

קילומטר הוא יחידת מידה בשיטה המטרית.השיטה מייצגת גדלים בכפולות של 10.

קילומטר מצוין לרוב ע"י הכיתוב : ק"מ  או Km

1 ק"מ = 1000 מטר

1 ק"מ = 10,000 דצימטר

1 ק"מ = 100,000 סנטימטר = 100,000 ס"מ

מהו מייל ?

מייל הוא יחידת אורך.

מייל אחד מוגדר כ – 1,760 יארד (yard) או 5,280 רגליים (ft).

השימוש ביחידת מייל נפוץ באנגליה,ארצות הברית ומדינות נוספות שאימצו את שיטת המדידה האימפריאלית.

המרת קילומטר למייל ? המרת ק"מ למייל ?

קילומטר אחד שווה ערך ל 0.621371 מייל.

כדי להמיר קילומטרים למייל נכפיל את מספר הקילומטרים ב 0.621371 ונקבל את המרחק במייל.

דוגמא – המרת ק"מ למייל ? המרת קילומטר למייל ?

שימוש במחשבון  :

להמרת 42.2 ק"מ נשתמש במחשבון "קילומטר למייל" ונרשום את הערך 42.2 ואז נלחץ על "חשב".

התוצאה :

*** תוצאה ***

26.2219 מייל

*** הסבר החישוב ***

מרחק בק"מ * 0.62137 = מרחק במייל

מייל 26.2219 = 0.621371 * 42.2

המרת מייל לקילומטר ? המרת מייל לק"מ ?

ק"מ אחד = 0.62137 מייל.

כלומר כדי לקבל מספר מיילים כאשר הנתון הוא בק"מ נחלק את מספר המיילים ב – 0.62137 ונקבל את התוצאה בקילומטרים.

כמה מייל לק"מ ? חישוב מקורב – נכפיל את המרחק במיילים  ב 1.6 ונקבל את התוצאה בק"מ.

דוגמא – המרת מייל לקילומטר ? המרת מייל לק"מ ?

שימוש במחשבון  :

להמרת 6.21 מייל לק"מ נשתמש במחשבון "מייל לקילומטר" נרשום את הערך 6.21 ואז נלחץ על "חשב".

התוצאה :

*** תוצאה ***

9.99405 ק"מ

*** הסבר החישוב ***

מרחק בק"מ = 0.62137 / מרחק_במייל

ק"מ 9.99405 = 0.62137 / 6.21

אכן ריצת 6.2 מייל שקולה לריצת 10 ק"מ

הרחבה :

מייל ימי ומייל יבשתי – רוצים להבין את ההבדל – ליחצו על הקישור

ויקיפדיה – הסבר מהו קילומטר