המרת פאונד לקילו | המרת קילו לפאונד

המרת פאונד לקילו

המרת משקל

המרת קילו (קילוגרם) לפאונד

קילוגרם לפאונד (ליברה)
קילוגרם

 

 

המרת פאונד לקילו / קילוגרם

פאונד (ליברה) לקילוגרם
פאונד

 

 

 

 

 

קילוגרם ופאונד המרות והסברים

 

מהו קילוגרם ?

קילוגרם הוא אלף גרם.ההגדרות של קילוגרם השתנו במהלך השנים על מנת לקבע הגדרה מדויקת.

יחידת קילוגרם  = 103 גרם .

יחידות מידה גרם :

 טונה,טון = 1000 קילוגרם.

קילוגרם = 1000 גרם.

מיליגרם = אלפית גרם =  1/1000 גרם.

טעות נפוצה שנהוגה היא לומר את המילה קילו כאשר הכוונה היא לקילוגרם – המילה קילו משמעותה אלף.

לדוגמא :

קילומטר = אלף מטר.

קילוטון = אלף טון.

מהו פאונד ? מה זה ליברה ?

פאונד או ליברה הם יחידת משקל.

הגדרות הפאונד השתנו במרוצת השנים.בעבר פאונד היה יחידת משקל שונה בכל מדינה אך ב- 1959 נחתם הסכם להגדרת הפאונד / ליברה שמשמש מספר מדינות (בעיקר אנגליה וארצות הברית).

תרגום ליחידה מטרית : פאונד אחד שווה ל- 0.45359237 קילוגרם.

פאונד אחד שקול ל 7,000 גרין או 16 אונקיות.

דוגמא לחישוב ק"ג כאשר הנתון הוא בפאונד:

נבצע המרת ליברה לקילו שווה ערך להמרת פאונד לקילו.

נשתמש במחשבון – המרת פאונד לקילוגרם  (המרת פאונד לקילו).

הנתון הקיים הוא : 100 פאונד.

נרשום במחשבון המרת פאונד לקילוגרם את המספר 100 ונלחץ על "חישוב"

המחשבון יכפיל את הערך בפאונד במספר  0.45359237 ונקבל את התוצאה בקילוגרם (קיצור ק"ג).

תתקבל התוצאה הבאה :

*** תוצאה ***

45.3592 ק"ג

*** הסבר החישוב ***

משקל בפאונד * 0.45359237 = משקל בק"ג

ק"ג 45.3592 = 0.45359237 * 100

דוגמא לחישוב פאונד כאשר הנתון הוא בקילוגרם:

נשתמש במחשבון – המרת קילוגרם לפאונד  –

הנתון הקיים הוא : 50 קילוגרם .

נרשום במחשבון המרת קילוגרם לפאונד את המספר 50 ונלחץ על "חישוב"

המחשבון יכפיל את הערך בקילוגרם במספר  2.20462262185  ונקבל את התוצאה בפאונד.

תתקבל התוצאה הבאה :

*** תוצאה ***

110.231 פאונד

*** הסבר החישוב ***

משקל בק"ג * 2.20462262185 = משקל בפאונד

פאונד 110.231 = 2.20462262185 * 50