חוק אוהם

חוק אום

חוק אוהם ומחשבון חוק אוהם.

 

מחשבון חוק אוהם.

 

מה נדרש לחשב ?

נא לבחור בכפתור הבחירה . מה תרצו לחשב.

 

מהו חוק אוהם (חוק אום)?

חוק אוהם מגדיר את היחס בין הזרם,המתח וההתנגדות דרך מוליך.

הזרם – I , ביחידות של אמפר A.

המתח – V לעיתים מוגדר כ- U , ביחידות של וולט v.

ההתנגדות – R ביחידות של אוהם OHM.

חוק אוהם מגדיר את היחסים הבאים :

חישוב מתח

המתח  מוגדר כמכפלה של הזרם בהתנגדות.

חישוב התנגדות

ההתנגדות מוגדרת כחלוקה של המתח בזרם.

חישוב זרם

הזרם מוגדר כחלוקה של המתח בהתנגדות.

חוק אוהם מגדיר שהיחסים שהוגדרו לעיל נכונים כאשר כל הנתונים הפיסיקאליים הם קבועים.

חישוב הספק חשמלי.

הספק חשמלי מגדיר את האנרגיה הנדרשת למעגל ליחידת זמן.ישנן צורות שונות לחשב את ההספק.

מכיוון שאנו עוסקים כאן בחוק אוהם נגדיר את החישוב על פי מתח,זרם והתנגדות.

הספק חשמלי מוגדר כ- P והוא ביחידות של וואט Watt.

ההספק מוגדר על ידי הנוסחאות הבאות :

הספק על ידי זרם והתנגדות הספק על ידי מתח והתנגדות

דוגמאות לחישובים על פי חוק אוהם.

דוגמא 1

הזרם = 1 אמפר.

המתח = 2 וולט.

מהי ההתנגדות של המוליך ?

ההתנגדות שווה למתח חלקי הזרם כלומר 2 לחלק ל 1.

תוצאה סופית –  ההתנגדות היא : 2 אוהם.

דוגמא 2

הזרם = 3 אמפר.

ההתנגדות  = 4 אוהם.

מהו המתח של המוליך ?

המתח הוא מכפלה של הזרם בהתנגדות. כלומר : 4 כפול 3.

 

מקורות נוספים לידע  בנושא :

ויקיפדיה – חוק אוהם

מכון דוידסון – חוק אוהם