מחשבון אחוזים

מחשבון אחוזים

מחשבון אחוזים

חישוב אחוזים מערך קיים

מחשבון אחוזים
%

מחשבון אחוז מערך

חישוב אחוז של ערך מתוך ערך אחר

כמה זה באחוזים

 

אחוז שינוי באחוזים

Percentage Increase Calculator

הקדמה:

אחוזים הם חלק מהשלם. אחוז מייצג מספר יחסי.

אין משמעות לציין אחוזים מבלי לציין למה האחוזים מתייחסים.

האם האחוזים מתייחסים למחיר, לכמות, לדרך ?

מהם אחוזים ?

אחוז מציינים חלק מהשלם – למעשה אחוז אחד הוא 1/100 מהשלם.

המילה האנגלית לאחוזים percent מורכבת מ-2 מילים per ו-cent כלומר חלק ממאה.

100% מתייחסים לשלם.

חישוב אחוזים :

תוצאה = 100/(אחוז * השלם)

כיצד נשתמש במחשבון :

בעמודת המספר יש לרשום את הערך שעליו אחנו רוצים לחשב את האחוזים.

לדוגמא: מחיר, גודל, כמות של מוצר מסויים.

בעמודת האחוזים יש לעדכן את האחוזים מתוך השלם כלומר 50 יציין 50%, 110 יציין 110% וכו.

לאחר מכן יש ללחוץ על "חישוב".

לאחר הלחיצה תופיע התשובה והסבר לדרך החישוב.

דוגמאות:

דוגמא :

אם אנחנו אמורים לקבל 50 תפוזים הרי ש 100% מייצגים את 50 התפוזים.

10% מהתפוזים הם 5 תפוזים.

50% מהתפוזים הם 25 תפוזים.

דוגמא :

מחיר חולצה הוא 50 ש"ח – בסוף השבוע יש הנחה של 50% על מחיר החולצה.

המשמעות היא שבסוף השבוע מחיר החולצה יהיה 25 ש"ח.

דוגמא :

מחיר ספר הוא 100 ש"ח מחיר הספר עלה ב 10%. מהו מחיר הספר החדש?

מחיר הספר החדש מורכב מ : מחיר הספר + עליה של 10%.

מכיוון שמחיר הספר הקיים הוא 100% אפשר גם לומר שמחיר הספר החדש הוא 110%.

חישוב דרך א:

נחשב עליה של 10% :

עלית המחיר = 100/(אחוז * מחיר הספר)

(100*10)/100=10

מחיר הספר החדש = מחיר הספר + עלית המחיר ב 10% = 100 ש"ח + 10 ש"ח = 110 ש"ח.

חישוב בדרך ב:

מחיר הספר החדש הוא 110%

עלית המחיר = 100/(אחוז * מחיר הספר)

(100*110)/100=110

מחיר הספר החדש הוא 110 ש"ח.