מחשבון גיל

מחשבון גילבן כמה אני?

תאריך לידה

מחשבון גיל זה עושה חישוב גיל לפי תאריך לידה.

מה הגיל שלי?

תכניסו את תאריך הלידה שלך בתיבה לעיל. מחשבון יום הולדת זה יגיד לך בן כמה אתה.