מחשבון מע"מ

מחשבון מעמ

מחשבון מע"מ

חישוב עלות המע"מ עבור סכום שאינו כולל מע"מ.

מחשבון מע"מ
%
מחשבון מע"מ הפוך

חילוץ עלות המע"מ מסכום הכולל מע"מ.

מחשבון מע"מ הפוך
%

 

שימוש במחשבון המע"מ

מטרת המחשבון : חישוב עלות המע"מ ומחיר המוצר הסופי לצרכן.

על מנת להשתמש במחשבון יש להזין את הערך הכספי של הסכום ללא מע"מ.

ערך ברירת המחדל של המעמ הוא 17% – אין צורך לשנות כל עוד אין שינוי בערך המע"מ.

תוצאת המחשבון תהיה :

ערך ללא מע"מ.

ערך המע"מ.

ערך כללי : סך המוצר והמע"מ.

שימוש במחשבון מע"מ הפוך

מטרת המחשבון : חישוב עלות המע"מ ממחיר סופי של מוצר (מחיר כולל מיסים) .

על מנת להשתמש במחשבון יש להזין את הערך הכספי של הסכום כולל מע"מ.

ערך ברירת המחדל של המעמ הוא 17% – אין צורך לשנות כל עוד אין שינוי בערך המע"מ.

תוצאת המחשבון תהיה :

ערך ללא מע"מ.

ערך המע"מ.

ערך כללי : סך המוצר והמע"מ.

מהו מע"מ ?

מע"מ הוא מס ערך מוסף.הוא נקרא כך מכיוון שהוא מתווסף לעלות של כל מוצר.

באנגלית המס נקרא VAT – Value Added Tax.

שוויו של המס בשנת 2021 הוא 17%.

המס הוחל החל משנת 1976 – ערכו התחיל ב 8% וטיפס עד ל 18% ב 2015 .באותה השנה התקבלה החלטה להפחית מהמס וערכו ירד  17%.

למעט מקרים חריגים (כמו תיירים) המס משולם באופן אחיד והוא נגבה ע"י רשות המיסים.

את המס משלם בעל העסק לרשות המיסים.

חלה חובה בישראל על כל בעל עסק לציין ללקוח את המחיר המוצג כאשר הוא כולל את כל תשלומי המיסים.

כלומר אסור להציג את המחיר לצרכן ללא חלק המע"מ.

דוגמא לחישוב מחיר המע"מ:

מחיר ספר שחנות מעוניינת למכור (לפני מע"מ) הוא : 100 ש"ח.

למחיר יש להוסיף את מחיר המע"מ – כלומר יש להוסיף 17% – 17% מ 100 ש"ח הם 17 ש"ח.

מחיר הספר הכולל לצרכן הוא 117 ש"ח.

דוגמא לחישוב עלות המע"מ ממחיר המוצר :

ערך הספר בחנות הוא : 100 ש"ח כולל מע"מ.

כלומר הערך כולל את שיעור המע"מ שהוא סך של 17% הכלולים במחיר.

ערך המע"מ 14.523 ש"ח.

ערך הספר ללא מע"מ הוא 85.477 ש"ח.