מחשבון ריבית דריבית

מחשבון ריבית דריבית

חישוב ריבית דריבית

מחשבון ריבית דריבית
ש"ח
%
שנים
חודשים

הפדקות/הלוואות נוספות

ש"ח

סך הכל

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

 

מהי ריבית דריבית?

ריבית דריבית הינה הריבית המצטברת הן על הקרן והן על הריבית שהצטברה בתקופות הקודמות.

נוסחת ריבית דריבית

נוסחת ריבית דריבית

 

A=הסכום הסופי

P=קרן ראשונית

r=שיעור הריבית

n=מספר הפעמים שהריבית מחושבת

t=מספר התקופות