מחשבון תאריכים

מחשבון תאריכים

 

מחשבון תאריכים

תאריך ראשון

תאריך שני

מחשבון ימים זה עושה חישוב ימים,חודשים ושנים בין תאריכים.

שימוש במחשבון תאריכים.

השימוש במחשבון הוא פשוט.

על מנת לחשב את מספר הימים, השניות או הדקות בין שני תאריכים נגדיר במחשבון ב " תאריך ראשון" את התאריך המוקדם יותר בין שני האירועים.

את התאריך המאוחר יותר נגדיר תחת "תאריך שני".

לאחר מכן נלחץ על כפתור חשב/י.

חישוב ימים בין 2 תאריכים.

כמה פעמים מצאתם את עצמכם סופרים ימים בין 2 תאריכים?

מחשבון תאריכים או מחשבון ימים בין 2 תאריכים נועד לספירת מספר הימים עד לתאריך יעד.

מחשבון התאריכים מבצע חישוב של ימים, דקות, שעות  – חישוב מספר הימים בין שני המועדים שהגדרנו.

שימושים למחשבון.

לעיתים רבות אנו רוצים לקבוע אירוע ולוודא שיש לנו מספיק ימים על מנת להיערך אליו או למצוא כמה זמן עבר מתאריך מסוים. לפעמים אנחנו נדרשים לתכנן 2 אירועים  מראש כמו אירוסין וחתונה ורוצים לוודא שיש לנו מספיק זמן על מנת להיערך לאירועים.

אנחנו רוצים לוודא שיש טווח מספק בין 2 כנסים, נופשים או לחילופין לוודא שהקצאנו מספיק ימים מחתימת חוזה ועד לתאריך התשלום.

בכל מקרה שבו יש צורך בספירת ימים או חישוב ימים בין תאריכים המחשבון יתאים לצרכים.