חישוב נפח כדור | שטח כדור | היקף מעגל

Volume of a Sphere Calculator

נפח כדור נוסחה

נפח = (4/3) × π × r3

שטח כדור נוסחה

שטח = 4 × π × r2

חישוב נפח כדור

Sphere volume calculator

חישוב שטח כדור

Sphere area calculator

היקף מעגל נוסחה

שטח = 2 × π × r

היקף מעגל