מכתב פיטורים

מכתב פיטורים

למכתב הפיטורים יש השלכות כבדון הן על העובד והן על המעסיק.

לעובד שאיבד את מקור הכנסתו יש חשיבות רבה להבין פרטים  רבים כמו :מה הוא היום האחרון לעבודה? מה הזכויות שלו? האם יש באפשרותו לעזוב מיידית ? האם הוא יכול להחזיר את הגלגל לאחור ולמנוע את הפיטורין.

למעביד יש השלכות חוקיות ונושאים כבדי משקל.הוא חשוף לתביעות ולכן עליו לברור בקפידה את המילים במכתב הפיטורין.חלה עליו החובה להודיע מראש לעובד מהו היום האחרון לעבודה ולוודא שהוא לא מקפח את זכויות העובד. בנוסף נדרש עליו להתגונן מפני טענות שעלולות לצוץ במהלך הפיטורים כמו : אפליה או התעמרות שעלולות להיות טענות שווא כצעד מנע לפיטורים.

חובות המעביד :

  1. על המעביד לקיים שימוע בטרם קבלת ההחלטה הסופית.בשימוע ולפניו יוסברו לעובד הטיעונים לפיטורים.העובד רשאי להתייחס לנושאים ולמידע שהתקבל למהמעביד ולהעלות את טיעוניו.

יש לוודא שהשימוע לא התקיים רק למראית עין כלומר : אם התשובה ניתנה בשימוע או מיד אחריו יהיה קשה למעסיק להתגונן.

  1. על המעסיק לתת הודעה מוקדמת בכתב לעובד שהוחלט לפטרו.

 

מה צריכה לכלול הודעת הפיטורים :

כאן נספק מענה לכל השאלות שנשאלות על ידכם יום יום. " איך לרשום מכתב פיטורים ?","איך רושמים מכתב פיטורים ? "," איך כותבים מכתב פיטורים לעובד? ".

ובכן המכתב צריך לכלול את כל הנושאים המוזכרים.

  1. תאריך מתן ההודעה.
  2. התאריך לסיום יחסי עובד מעביד (סיום ההעסקה(.
  3. במידה ונדרשת תקופה ארוכה יותר מהקיים בחוק עד לסיום ההעסקה היא צריכה להיות בהסכמה או שהיא מוגדרת בחוזה ההעסקה.

מומלץ לקבל חו"ד של עורך דין החברה לגבי תוכן המכתב שכן המעסיק יכול להיות חשוף לתביעות שונות מהעובד.ת המפוטרים.

 

כיצד לתת את מכתב הפיטורים:

מכיוון שיש דעות חלוקות לגבי שיגור המכתב במייל הרי שמומלץ לתת את המכתב בכתב וגם במייל.

 

מכתב פיטורים לדוגמא

דוגמא 1 – מכתב פיטורים

 

תאריך : ( תאריך המסירה).

לכבוד : (שם העובד.ת).

הנדון : סיום העסקתך בחברת (שם החברה).

בהמשך לשימוע שהתקיים ב ( תאריך) .הרינו להודיע על סיום העסקתך החל מיום (תאריך).

הינך מתבקש.ת להמשיך בעבודתך השוטפת עד ליום סיום ההעסקה.

 

(שם החברה) מאחלת לך הצלחה רבה.

 

בברכה

(שם המנהל.ת).

דוגמא 2 – מכתב פיטורים

תאריך : ( תאריך המסירה).
לכבוד : (שם העובד.ת).
הנדון : סיום העסקתך בחברת (שם החברה).
1. בהמשך לשימוע שהתקיים ב ( תאריך) ,הרינו להודיע על סיום העסקתך החל מ (תאריך).
2. עד למועד סיום העסקתך אתה מתבקש שלא להגיע לעבודה.
3. הודעה זו הינה גם הודעה מוקדמת לפיטורים כנדרש בחוק.

אני מאחל.ת לך הצלחה רבה ושיגשוג בהמשך דרכך.

בברכה
(שם המנהל.ת).